Technické informace

Dechová hudba Věnovanka účinkuje běžně v počtu 13 muzikantů a 4 zpěváků. Pro vystoupení naší kapely potřebujeme k produkci následující podmínky:

  1. Síťové napájení 230 V nebo (400 V po předchozí domluvě) k napájení zvukové aparatury a případné světelné techniky.
  2. Volnou příjezdovou cestu k objektu, ve kterém budeme účinkovat (naložení a vyložení aparatury, pultů, not a dalšího materiálu potřebného k našemu vystoupení).
  3. Při vystoupení delším než 1 hodina - 17 židlí.
  4. Pro našeho zvukaře zajistit vždy přístřešek pro aparaturu min. 4x3 m2.
  5. 5x parkovací místa pro automobily nebo 1x parkovací místo pro autobus.

Seznam skladeb pro OSA

Seznam skladeb je dán charakterem vystoupení a jeho délkou - je třeba ho nahlásit na ochranném svazu autorů - OSA. V průběhu roku hrajeme neustále nové skladby a tedy seznam pro OSA by byl neaktuální. Aktuální seznam skladeb (repertoárový list) pro Vámi pořádanou akci Vám zašle před vystoupením kapelník DH Věnovanka.