Obsazení

Václav Musílek, kapelník a manager

Lukáš Kůra, křídlovka

Kateřina Nešporová, křídlovka

Dominik Čermák, křídlovka , trumpeta

Antonín Štěpánek, Tenor

Michael Šulc, baryton

Jaroslav Šorejs, klarinet

Marcela Mádlíková, klarinet

Marcela Musílková, tuba

Jakub Chmelař, tuba

Lukáš Lázňovský, zpěv  

Martin Janovský, bicí

 Oldřich Košťál, zpěv

Klára Bucková, zpěv