Velká dechovka jen pro Vás!

Dechová hudba Věnovanka v plném obsazení účinkuje v počtu třinácti hudebníků a až čtyř zpěváků.  Naše hudební těleso se zúčastnilo řady mezinárodních festivalů v České republice jako Kmochův Kolín, Křižíkova fontána v Praze, Dechparáda v Jizerním Vtelně. 

Navštívili jsme také zahraničí - Dychovky v Preši na Slovensku nebo festival Bad Schlema či mistrovství Evropy české a moravské dechovky v Bamberku. 


Takto složená dechovka získala již mnoho úspěchů namátkou 4x zlaté pásmo (nebo zlaté pásmo s vyznamenáním) z festivalu Vejvodova Zbraslav, nebo 3. místo z evropského šampionátu dechových hudeb z Bamberku. 

Naše kapela si s sebou vozí i zvukaře, který je nedílnou součástí kvalitní hudební produkce u Vás. Cena za produkci je úměrná kvalitě předváděného vystoupení.


Pro vystoupení celé dechovky potřebujeme následující podmínky:

  1. Síťové napájení 230 V nebo (400 V po předchozí domluvě) k napájení zvukové aparatury, přístřešek min. 3x2m pro zvukaře
  2. Volnou příjezdovou cestu k objektu, ve kterém budeme účinkovat (naložení a vyložení aparatury, pultů, not a dalšího materiálu nutného k našemu vystoupení).
  3. Při vystoupení delším než 1 hodina - 16 židlí, pro kratší vystoupení min. 5 židlí 
  4. 4x parkovací místa pro automobily nebo 1x parkovací místo pro autobus. (dle předchozí domluvy)