Obsazení

Václav Musílek, kapelník a manager

Lukáš Kůra, křídlovka

Kateřina Nešporová, křídlovka

Dominik Čermák, křídlovka

Antonín Štěpánek, Tenor

Michael Šulc, baryton

Jaroslav Šorejs, klarinet

Marcela Mádlíková, klarinet

Veronika Musilová, klarinet

Marcela Musílková, tuba

Jakub Chmelař, tuba

Martin Janovský, bicí

Darina Bucková, lesní roh

Klára Bucková, zpěv

Petra Zikmundová, zpěv

Oldřich Košťál, zpěv

Lukáš Lázňovský, zpěv